English OA 入口
您现在所在位置 > 首页 > 人力资源 > 住院医师规范化培训招录
住院医师规范化培训招录

上海中医药大学附属Manbetx手机登录2016年住院医师规范化培训招录体检通知

体检时间:2016415 上午800

体检地点:住院楼1.5楼体检中心

体检名单:   

  

李雯雯

蔡娲

宁冰冰

杨建飞

刘佳缘

孙天爱

杨雯

注意事项:

1、 本人身份证原件

2、 费用自理

3、 空腹,待空腹项目检查后方可进食

 

                                 Manbetx手机登录

                                         人事处