English OA 入口
您现在所在位置 > 首页 > 人力资源 > 住院医师规范化培训招录
住院医师规范化培训招录

上海中医药大学附属Manbetx手机登录2018年住院医师规范化培训招录体检通知

体检时间:2018年4月9日 上午8:00

体检地点:医院3号楼体检中心

体检名单(第二批):

姓   名

        杨思浓

 施冰清 

牛亚南 

    冯久桓 

 注意事项:

1、 本人身份证原件

2、 费用自理

3、 空腹,待空腹项目检查后方可进食

            Manbetx手机登录

                人事处